RESERVERET RESERVERET SLÆGTSHISTORIE TØFFE (husets kat)

NYT WEB-SITE FOR KIRSTEN THOMSEN

(midlertidig startside)

 

Dette underdomæne er oprettet til stof, der primært vedrører min kone, Kirsten Thomsen, og indtil videre vil der især blive indsat slægtshistorisk materiale, som vil fremgå af oversigten (link i rækken øverst på siden). Stoffet er tilvejebragt - resp. efterprøvet - fra de originale kilder (hovedsageligt kirkebøger og folketællinger), der er tilgængelige on-line (på www.arkivalieronline.dk og www.ddd.dda.dk) og landsarkiverne, og det vil blive suppleret løbende. Enkelte oplysninger fra andre sammenhænge, der ikke umiddelbart har kunnet verificeres, vil være forsynet med henvisning.

 

Generelle redegørelser m.v. udarbejdes - resp. tilpasses - og bliver fælles for al slægtshistorie på hele domænet.

Uwe Thomsen

 

TØFFE (husets kat)